Hårtransplantation

En hårtransplantation är ett kirurgisk ingrepp där hårstrån flyttas från nacke eller tinning och sedan planteras in på de områden på hjässan där ökad hårväxt önskas. Hos de flesta män är det vanligt med håravfall i pannan och det är typiskt dom djupa vikarna ovanför tinningarna som skall fyllas eller den kala fläcken uppe på hjässan. Även kvinnor har besvär med tunnhet kring tiningarna och upplever en hårtransplantation i detta området som en stor estetisk förbättring. Men det utförs också ingrepp för de personer som av olika skäl mist ögonbryn eller ögonfransar.
Hårstrån ympas in i huden och där växer de transplanterade hårsäckarna fast och börjar producera ett naturligt hår. Metoden är den enda permanenta behandlingen för att behandla håravfall, som ger ett omedelbart och näst intill permanent resultat. Skälet till detta permanenta resultat är att hårstrån tas från områden där man normalt inte tappar hår, det vill säga, hårstrån som är genetiskt kodade att inte påverkas av ärftligt håravfall.
Utveckling av nya tekniker för hårtransplantationer över åren har resulterat i att det finns få biverkningar från hårtransplantationer och att ingreppen ger ett bra resultat på de allra flesta patienterna, både kvinnor och män. De första operationerna för 50 år sedan gav breda och kraftiga ärr i nacken och många gånger mycket tveksamma resultat. Stora mängder av det inplanterade håret ramlade bort. I dag tas mycket små transplantat, ofta bara bestående av en enda grupp av hårsäckar, vilket ofta gör att det knappt inte går att se vem som gjort en hårtransplantation eller inte.

Passar metoderna för alla
Innan man bestämmer sig för en hårtransplantation behöver man noga sätta sig in hur ingreppet går till och vilket resultat som kan förväntas. Konsultation med expert i fråga är ett måste och det skadar inte att ha konsulterat ett par olika kliniker för att höra deras respektive syn på ingreppet. Det finns en rad olika tekniker att utföra en hårtransplantation och det finns en rad fördelar och nackdelar som måste beaktas. En grundläggande sådan är hur mycket håravfall man har och hur stora partier man önskar täckt med hår, i förhållande till hur mycket hår som finns på hjässan och tinningarna att ta från. Finns det inte tillräckligt med ”lediga” hårstrån att flytta kommer resultatet inte att bli bra. Men även tjockleken på alla befintliga hårstrån i nacken är en avgörande faktor. Är hårstråna för tunna i nacken går de ej att använda.

Flera metoder för hårtransplantation
Det finns två grundläggande metoder för hårtransplantation, FUE (follicular unit extraction) och FUT (follicular unit transplantation, också kallad STRIP). Dessa kan ibland kombineras.
FUT eller STRIP-metoden har länge varit den vanligaste och är även det ingreppet som ofta blir något billigare. Man jobbar med mycket fina instrument och transplantaten (hårsäckarna) som tas ut består ofta av en enda hårsäcksgrupp (1-4 hårstrån). Dessa grupper fås ur en tunn remsa hud som skärs ut i exempelvis nacken. Med dagens operationsmetoder ger detta snitt knappast något ärr alls. Det har utvecklats nya tekniker att foga samman huden där remsan med hårsäcksgrupper skurits bort. Normalt ger dessa remsor av hud cirka 5-8 000 hårsäckar. Detta ingrepp görs under vanlig lokalbedövning och gör inte ont.

FUE metoden blir allt mer vanlig i dag – speciellt vid mindre transplantationer. Metoden kostar mer än STRIP beroende på att den är lite mer tidskrävande i de olika momenten. Man plockar helt enkelt ut enskilda hårsäcksgrupper som flyttas var för sig dit man önskar. Ingreppet ger inga ärr där hårsäcksgruppen tagits och huden läker här ihop mycket snabbt. Denna metod är särskilt bra vid mindre operationer där färre hårsäcksgrupper krävs eller där man är beroende av snabb sårläkning.
Vilken metod som är bäst för respektive person går inte att ge ett exakt svar på. Ekonomi, läkningstid och storlek på det område som önskar hårväxten påverkar valet av operationsmetod. Idag utgörs majoriteten av alla ingrepp av STRIP-metoden men med ökande effektivitet och tidsbesparande åtgärder ökar antalet ingrepp med FUE-metoden. Det mest väsentliga är ändå att patienten är insatt i de olika möjligheter och begränsningar som finns med respektive metod, och att med denna information kunna ta ett beslut om vilken metod som passar.